สินค้า / บริการ

กระดาษทรายกลมหลังกาว

0 บาท

กระดาษทรายกลมหลังกาว 20มิล

ผ้าทรายพันแกน 3มิล

0 บาท

ผ้าทรายพันแกน 3มิล ทรงสามเหลี่ยม

กระดาษทรายโรลหลังกาว

0 บาท

กระดาษทรายโรลหลังกาว 5 นิ้ว

SNG0190

ลวดเชื่อมทังสเตน

SNG0191

ลวดเชื่อมมิกซีโอทูเหล็ก MW Co2 ER70S-6

SNG0193

ลวดเติมอาร์กอนเหล็ก MW ER70S-6

SNG0194

ลวดเชื่อมมิกซีโอทู อลูมิเนียม MW

SNG0195

ลวดเชื่อมฟลัคคอร์เหล็ก MW E71T1

SNG275

กระจกอ๊อกดำ

SNG282

อะไหล่หัวเชื่อม SG-51

SNG283

ลวดเชื่อมสแตนเลส Gemini 308L

SNG330

ลวดเชื่อมไฟฟ้า E6013 YAWATA FT-51

SNG331

ลวดเชื่อมไฟฟ้าแรงสูง E7016 YAWATA L-55

SNG332

ลวดเชื่อมไฟฟ้า YAWATA E7018

SNG333

ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า AWS. E307-16 YAWATA

SNG334

ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า AWS. E308L-16 YAWATA

SNG335

ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า YAWATA E309L-16

SNG336

ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า YAWATA E310-16

SNG337

ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า YAWATA E316L-16

SNG338

ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า YAWATA E312-16

SNG339

ลวดเชื่อมเหล็กหล่อไฟฟ้า YAWATA NI-55

SNG340

ลวดเชื่อมเหล็กหล่อไฟฟ้า YAWATA NI-98

SNG341

ลวดเชื่อมเซาะร่องไฟฟ้า YAWATA Chamfertrode

SNG342

ลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง YAWATA H-250C

SNG343

ลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง YAWATA H-350C

SNG344

ลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง YAWATA H-450R

SNG345

ลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง YAWATA H-600

SNG346

ลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง YAWATA V-1000

SNG347

โกเบกล่องขาว KOBE-30

SNG348

โกเบกล่องแดง KOBE RB-26

SNG349

ลวดเชื่อมไฟฟ้าแรงดึงสูง โกเบ LB-52 (E7016)

SNG350

ลวดเชื่อมไฟฟ้าแรงดึงสูงโกเบ KOBE LH-2000 (E7016)

SNG351

ลวดเชื่อมไฟฟ้าแรงดึงสูง โกเบ KOBE LB-52U (E7016)

SNG352

ลวดเชื่อมไฟฟ้า E7018 KOBE LB-52-18

SNG353

ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า KOBE E308L-17

SNG354

ลวดเชื่อมไฟฟ้าเหล็กแข็ง SUMO L-58 E7016

SNG355

ลวดเชื่อมเกาจ์คาร์บอน ARCTECH

SNG356

ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า ARCTECH E308L-16 ลังขาว

SNG357

ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า ARCTECH E308L-16 (EXTRA)

SNG358

ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า ARCTECH E309L-16

SNG360

ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า ARCTECH E316L-16

SNG361

ลวดเชื่อมเหล็อหล่อไฟฟ้า ARCTECH NI-55

SNG362

ลวดเชื่อมเหล็กหล่อไฟฟ้า ARCTECH NI-98

SNG363

ลวดเซาะร่องไฟฟ้า ARCTECH

SNG364

ลวดเชื่อมไฟฟ้า จัสมิน JASMIN E6013

SNG365

ลวดเชื่อมไฟฟ้า ลินคอน LINCOLN 6013D

SNG366

ลวดเชื่อมไฟฟ้าแรงดึงสูง ลินคอน LINCOLN 7016

SNG367

ลวดเชื่อมเกาท์จิ้ง MW gouging

SNG368

ลวดเชื่อมแก๊ส

SNG370

ลวดเชื่อมอาร์กอนสแตนเลส MW ER316L

SNG371

ลวดเชื่อมอาร์กอนสแตนเลส ARCTECH

SNG372

ลวดเชื่ีอมอาร์กอนสแตนเลส KOBE TGS-308L

SNG373

ลวดเชื่อมอาร์กอนสแตนเลส KOBE TGS-309L

SNG374

ลวดเชื่อมอาร์กอนสแตนเลส KOBE TGS-316L

SNG375

ลวดเชื่อมอาร์กอนเหล็ก KOBE TGS-50 ER70S-G

SNG376

ลวดเชื่อมอาร์กอนเหล็ก KOBE TGS-51T ER70S-6

SNG377

ลวดเชื่อมอาร์กอนเหล็ก ARCTECH ER70S-6

SNG378

ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า ARCTECH ลังแดง E308L-16

SNG379

ลวดเชื่อมอาร์กอนอลูมิเนียม ARCTECH

SNG380

ลวดเชื่อมมิกซีโอทูเหล็ก ARCTECH AT50-6 ER70S-6

SNG381

ลวดเชื่อมมิกซีโอทูเหล็ก ฮุนได SM-70 ER70S-6

SNG382

ลวดเชื่อมฟลักซ์อคอร์เหล็ก ฮุนได SF-71

SNG383

ลวดเชื่อมมิกซีโอทูเหล็ก ลินคอน LINCOLN Merit S6

SNG384

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์เหล็ก ลินคอน LINCOLN LW-71 E71T-1C

SNG385

ลวดเชื่อมมิกซีโอทูเหล็ก KOBE MG-51T ER70S-6

SNG386

ลวดเชื่อมมิกซีโอทูอลูมิเนียม ARCTECH

SNG387

ลวดเชื่อมมิกซีโอทูสแตนเลส ARCTECH

SNG388

ลวดเชื่อมมิกซึโอทูสแตนเลส MW

SNG389

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์เหล็ก ARCTECH E71T-1

SNG390

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ เซนต์อีเกิล (SAINT EAGLE) SQJ501

SNG391

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์สแตนเลส ฮุนได HYUNDAI

SNG461

ลวดเชื่อมฟรัคคอร์เหล็ก TEMO

SNG480

ลวดเชื่อมอาร์กอนเหล็ก SUMO TG-50T

SNG0183

แปรงพู่กันทองเหลือง 2"

SNG0184

แปรงลวดกลมถักเปีย 4นิ้ว

SNG0185

แปรงลวดกลมทองเหลือง 4"

SNG0186

แปรงลวดกลมมีแกน 3"

SNG0187

แปรงลวดถ้วยถักเปีย 3

SNG0188

แปรงลวดถ้วยทองเหลือง 3"

SNG0189

แปรงลวดทองเหลืองมีแกน 3"

SNG0181

เวอร์เนีย

SNG0182

เวอร์เนียดิจิตอล OKURA

SNG273

เวอร์เนียมีเกจ์วัด

SNG274

เครื่องวัดระดับน้ำอลูมิเนียม

SNG281

ลิตรตวงน้ำมันสังกะสี 5 ลิตร

SNG0121

ล้อทรายมีแกน 6mm.

SNG0122

ล้อทรายล้วน

SNG0124

ล้อสก็อตไบร์ทก้อนเทา

SNG0125

ล้อทรายผสมสก็อตไบร์ทแกน 6มิล

SNG0127

สก็อตไบร์ทกลม 4"

SNG0128

สก๊อตช์-ไบรต์™ 3M 7447B สีแดงเข้มหนา 6"x9"

SNG0169

ใบปัดเงาPVA 4นิ้ว #220

SNG0170

ใบปัดเงาขนแกะ 4" ฝาหลัง

SNG0171

ลูกขัดใยสังเคราะห์แบบฝาหลัง 4" เทา

SNG0172

ลูกขัดใยสังเคราะห์แบบฝาหลัง 4"สีแดง

SNG0173

ลูกขัดสก็อตไบร์ทผสมผ้าทราย 120x100mm.

SNG0174

ล้อสก็อตไบร์ทผสมผ้าทราย

SNG0175

สก็อตไบร์ทกลม 5" สักหลาด

SNG0176

สายพานสก็อตไบร์ท

SNG0177

สก็อตไบร์ท มัลติเฟล็กซ์ 3M

SNG0178

สก็อตไบร์ทแผ่น 3M 6"x 9"

SNG0179

สก็อตไบร์ทม้วน สี Maroon 3M

SNG206

ลูกขัดสก็อตไบร์ทล้วน (ลูกขัดแฮไลน์)

SNG224

จานขัดใยสังเคราะห์

SNG252

ลูกขัดสก็อตไบร์ท (ลูกขัดแฮไลน์) สีเขียว

SNG287

สก็อตไบร์ทแผ่น 6"x 9" 7447C สีแดงเข้ม หนา

SNG312

สก็อตไบร์ทกลมสีเขียว 3M

SNG327

สก็อตไบร์ทม้วนสีเขียว 3M 6"x30FT

SNG329

ลูกขัดสก็อตไบร์ทลูกใหญ่

SNG413

สก๊อตช์-ไบรต์ 3M 7447L 6"x9"

SNG446

สก็อตไบร์ทก้อนเทา ขนาด 2"x1"

SNG447

สก็อตไบร์ทก้อนเทา ขนาด 2"x12mm.

SNG448

สก็อตไบร์ทก้อนเทา 4"x0.5"

SNG449

สก็อตไบร์ทก้อนเทา 4"x10mm.

SNG458

สก็อตไบร์ทก้อนเทา ขนาด 2.5"

SNG462

ลูกขัดสก็อตไบร์ทล้วน เบอร์ 320

SNG463

ลูกขัดสก็อตไบร์ทล้วน เบอร์ 180

SNG464

ล้อทราย 10"

SNG465

ลูกขัดสก็อตไบร์ทล้วน เบอร์ 600

SNG466

ล้อสก็อตไบร์ทสีเขียวล้วน

SNG467

ลูกขัดสก็อตไบร์ท เบอร์ 120

SNG468

ลูกขัดสก็อตไบร์ท เบอร์ 180

SNG469

ลูกขัดสก็อตไบร์ท เบอร์ 240

SNG470

ลูกขัดสก็อตไบร์ท เบอร์ 320

SNG471

ลูกขัดสก็อตไบร์ท เบอร์ 400

SNG472

ลูกขัดสก็อตไบร์ท เบอร์ 600

SNG483

สก็อตไบร์ทม้วนเขียว

ANTYPE

ใยกรองฝุ่น แผ่นกรองฝุ่น

SNG0110

ขนแกะหลังสักหลาด 5"

SNG0111

จานขัดไนล่อน 4"

SNG0114

ยาขัดเงา

SNG0115

ลูกขัดใยสังเคราะห์ฝาหลัง 4" SUMO

SNG0117

ลูกขัดสาหร่ายดำ

SNG0118

ลูกยางมีแกน

SNG0119

สักหลาดขัดเงา

SNG0129

ฟองน้ำขัดเงา 7นิ้ว

SNG0130

ฟองน้ำรังไข่ขัดแบบมีกั้น7นิ้ว

SNG0131

ฟองน้ำรังผึ้ง7นิ้ว

SNG0132

ล้อผ้าดิบ

SNG0133

ล้อปอผสมผ้า

SNG0134

ลูกผ้ายีนส์ ตอกหนัง

SNG0135

ล้อหนัง

SNG0136

หินเจียรขัดเงา

SNG0137

ฟองน้ำงานขัด

SNG223

ลูกขัดสาหร่ายดำฝาหลัง 4"

SNG230

ล้อปัดเงา ผ้ายีนส์แข็งอัดกาวเย็บตอกหนัง

SNG231

ล้อผ้าดิบ

SNG232

ล้อผ้ายีนส์ล้อผ้าสักหลาด

SNG251

ลูกยางขัดเงา มีแกน 3mm.

SNG263

เข็มขัดพยุงหลัง

SNG264

ครอบหูลดเสียง

SNG265

ครอบหูลดเสียงแบบพับ

SNG266

แว่นตากันสเก็ดแบบครอบตา

SNG267

แว่นตากันสเก็ด

SNG268

แว่นตาช่างเชื่อม

SNG269

แว่นตาช่างเชื่อม เปิด-ปิด

SNG270

แว่นตากันสเก็ด รุ่น มดแดง

SNG271

แว่นตาจิ๊กโก๋ช่างเชื่อม

SNG272

กรองฝุ่นกระดาษปิดจมูกแบบเกี่ยวหู

SNG276

แว่นตาเซฟตี้ ชนิดใส

SNG277

กระจกโค้ง

sng278

หมวกนิรภัย

SNG396

หน้ากากครึ่งหน้า แบบไส้กรองเดี่ยว YAMADA

SNG397

หน้ากากครึ่งหน้า แบบไส้กรองคู่ Yawada

SNG400

แว่นตานิรภัย 3M เลนส์ใสปรอท

SNG414

หน้ากากกรองฝุ่น รุ่น CFY4V (N95) YAMADA

SNG415

หน้ากากครึ่งหน้าแบบใส้กรองคู่ พร้อมแว่นตากันสารเคมี รุ่น522 YAMADA

SNG441

ถุงมือหนังงานเชื่อมYAMADA 14" 16" 18"

SNG442

ถุงมือหนังงานเชื่อมอาร์กอน YAMADA

SNG443

ที่ครอบหูลดเสียง แบบติดหมวกนิรภัย yamada EM187

SNG444

ที่ครอบหูลดเสียงพับได้ YAMADA EM301A

SNG445

ที่ครอบหูลดเสียงแบบคาดศรีษะ YAMADA EM301B

SNG456

หมวกนิรภัย TONGA 5100

SNG457

เข็มขัดพยุงหลัง TONGA

SNG047

ถุงมือผ้า

SNG048

เศษผ้าวน

SNG280

สายยางลาเท็กซ์

SNG313

โพลียูลิเทนอุดรอยต่อ Lanko 603 Polyurethane

SNG314

กาวตะปู MAXBOND FULLER

SNG315

อะคริลิคยาแนว BRAVO 700

SNG316

ซิลิโคน SONY L6301 (DEXERIALS)

SNG317

3M SIL100 กาวซิลิโคน 100%

SNG318

ซิลิโคน BRAVO 101

SNG484

เทปปิดกล่อง เทปOPP 1000หลา

SNG485

เทปปิดกล่อง เทปOPP 100หลา

SNG045

แป้นรองขัดกระดาษทราย

SNG046

แป้นรองขัดตีนตุ๊กแก 4"

SNG048

แป้นขัด 7นิ้ว

SNG044

ใบตัด 4" บาง Sumo

SNG045

ใบเจียร 4 นิ้ว บางสีแดง NKK

SNG046

ใบเจียร 4 นิ้ว หนาสีแดง NKK

SNG059

ใบตัดกระจก 4 นิ้ว

SNG326

ใบเจียร 4"x2.5x16mm.I-De สีแดงWA60

SNG398

ใบเจียร 4" 3M GREEN CORPS

SNG399

ใบเจียร 3M CUBITRON II สีทอง #60

SNG409

ใบเจียรสแตนเลสสีเขียว I-DE

SNG410

ใบตัด 4" บาง I-DE 100x1.2x16mm.

SNG411

ใบตัด MASTER DEER SUPER THIN 4

ใบตัดสแตนเลส

ใบตัดสแตนเลส 4นิ้ว sumo fastcut

ใบตัดเหล็กสแตนเลส

ใบตัดเหล็กสแตนเลส

ใบตัดเหล็กsumo

ใบตัดเหล็กsumo

ใบตัด7นิ้วsumo

ใบตัดเหล็กสแตนเลส 7นิ้ว sumo

ใบตัด7นิ้วหนาsumo

ใบตัดเหล็กสแตนเลส 7นิ้วหนาsumo

ใบเจียรสแตนเลส

ใบเจียรสแตนเลส

ใบเจียรเหล็กหนา

ใบเจียรเหล็กหนา 4นิ้ว 6มิล sumo

ใบเจียรเหล็ก 7นิ้ว

ใบเจียรเหล็ก 7นิ้วหนา NKK

SNG026

ไขควงลมรุ่นงานหนัก S-480 HKX Taiwan

SNG027

ไขควงลมหัวกด S-450S HKX Taiwan

SNG029

เครื่องขัดกระดาษทรายกลม 5" Mars CS-5N ไม่ดูดฝุ่น

SNG030

เครื่องขัดกระดาษทรายกลม Mars CS-5S,6S (5",6")ดูดฝุ่น

SNG031

เครื่องขัดกระดาษทรายกลม OBS N5,S5

SNG032

เครื่องเจียรลม 4" HKX KT-804 Taiwan

SNG033

เครื่องเจียรลม 7" HKX ST-890 Taiwan

SNG034

เครื่องเจียรลม 7" OKURA A45-707 Taiwan

SNG036

เครื่องเจียรลมปรับรอบ OKURA TW-904 4

SNG037

เครื่องเจียรลมรุ่นปรับรอบได้ 4" KT-904 HKX

SNG038

เครื่องเจียรลม OKURA TW-4 Taiwan

SNG0153

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน SHINANO SI-2700 10mm.

SNG0154

เครื่องขัดขนแกะลม 7" SHINANO SI-2451

SNG0155

เครื่องขัดขนแกะลม 7" ไต้หวัน HT-810 HKX

SNG0156

เครื่องขัดเงาสีรถยนต์ 3" SHINANO SI-2009

SNG0157

เครื่องขัดเงาสีรถยนต์ 6" SHINANO SI-2405 รุ่นเบา

SNG0158

เครื่องขัดเงาสีรถยนต์ 7" SHINANO SI-2400

SNG0159

เครื่องขัดกระดาษทรายกลม HOBAYASHI ดูฝุ่น

SNG0160

เครื่องขัดกระดาษทรายกลม 5" 6" รุ่นรดูดฝุ่น OKURA

SNG0161

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน SHINANO SI-2800 20mm

SNG0162

เจียรคองอ 115 องศา ST-2115 HKX

SNG0163

เจียรคองอ 90 องศา ST-125 HKX

SNG0164

เจียรคอยาว ST-200L HKX

SNG0165

เจียรคอตรง Taiwan HKX ST-200

SNG0166

เครื่องขัดกระดาษทราย 2นิ้ว Taiwan

SNG0167

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานเล็ก 20x520mm.

SNG0168

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานเล็ก 20x520mm.

SNG0169

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานเล็ก Taiwan 10x330mm.

SNG0170

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานเล็ก Taiwan 10x330mm.

SNG0171

เครื่องเจียรพิมพ์ RY1025 Taiwan

SNG0172

เครื่องเจียรพิมพ์ แกนยาว ปากจับ 6มม. Taiwan

SNG0173

เครื่องเจียรพิมพ์ ไกกด,เปิดหลัง ปากจับ 6มม. Taiwan

SNG0174

เครื่องเจียรพิมพ์คอฉาก 6มม. Taiwan

SNG0175

เครื่องเจียรพิมพ์คอฉากชุด แกน 3,6มม. Taiwan

SNG0176

เครื่องเจียรพิมพ์ชุด แกน 3,6มม. Taiwan

SNG0177

เครื่องเจียรพิมพ์ปากจับแกน 3 , 6มม. RY1026 Taiwan

SNG0178

สายตลับลม 8m. Taiwan

SNG0179

สายลมตลับ12m.

SNG0180

สายลมตลับ15m.

SNG240

ไขควงลม RY500D ขันสกรูเกลียวตลอด 4-5mm.

SNG241

ไขควงลม ทรงปืน RY-6SLD ขันสกรูเกลียวปล่อย 4-8 มม.

SNG242

ไขควงลม RY-8H ขันสกรูเกลียวปล่อย 8 มม.

SNG243

ไขควงลม RY501 ขันสกรูเกลียวตลอด 4 มม.

SNG244

ไขควงลม RY503 ขันสกรูเกลียวตลอด 4 มม.

SNG246

ไขควงลม RY600 ขันสกรูเกลียวปล่อย 6-8 มม.

SNG247

ไขควงลม RY1379 ขันสกรูเกลียวตลอด 6 มม.

SNG248

ไขควงลม RY1479 ขันสกรูเกลียวตลอด 6 มม.

SNG249

ไขควงลม RY1879 ขันสกรูเกลียวตลอด 8 มม.

SNG250

ไขควงลม RY2265 ขันสกรูเกลียวปล่อย 4-5 มม.

SNG286

บ๊อกถอดล้อลม 3/8" RY-211 ทรงปืน

SNG288

เครื่องเจียรคองอ 90ํ HKX ST-210

SNG289

เครื่องเจียรคอตรงด้ามอลูมิเนียม HKX KT-203

SNG290

เครื่องเจียรคอตรงด้ามยาง(กล่องชุด) HKX ST-200K

SNG291

เครื่องเจียรคอตรงด้ามอลูมิเนียม(กล่องชุด) HKX KT-203K

SNG292

เครื่องสกัดลม HKX TH-250VK

SNG293

เจียรลมสายอ่อน HKX HG-560

SNG294

เครื่องเจียรลมสายอ่อน แบบกล่องชุด HKX HG-560K

SNG295

เจียรลม สว่าน ตัด ตกแต่ง ในตัวเดียวกัน HKX FY-560

SNG296

เจียรลมรอบสูงสายอ่อน HKX HG-650

SNG297

ปืนพ่นสีแอร์บรัชถ้วยบน HKX HB-3

SNG298

ปืนพ่นสีแอร์บรัชถ้วยข้าง HKX HB-3G

SNG298

ปืนพ่นสีแอร์บรัชถ้วยข้าง HKX HB-3G

SNG299

กาพ่นสี กาบนสแตนเลส HKX K-100G

SNG300

กาพ่นสี HKX K-100S

SNG301

กาพ่นสี HKX K-101G

SNG302

กาพ่นสี (เหมาะสำหรับพ่นกาว) HKX K-300S

SNG303

กาพ่นสี HKX K-320G

SNG304

กาพ่นสี HKX K-665G HP

SNG306

กาพ่นสี HKX K-871S

SNG307

กาพ่นสี HKX W71

SNG308

กาพ่นสี HKX K-410 HVLP

SNG309

กาพ่นสี HKX K-887G HVLP

SNG310

กาพ่นสี HKX KR-808M

sng404

สายลมพียูแบบม้วน (สายลมPU)

sng405

ข้อต่อคอปเปอร์ใส่สายลม PU

sng406

คอปเปอร์ใช้ใส่สายลม PU

SNG407

สปริงบาลานเซอร์ รุ่นเล็ก

SNG408

สปริงบาลานเซอร์ สำหรับเครื่องมือ น้ำหนักเบา

SNG284

หินเจียรนัยสีดำ มีแกน 6mm.

SNG416

หินเจียรไนมีแกน 6mm. สีเขียว

SNG018

สว่านไขควงไร้สาย BOSCH 6mm(1/4

SNG019

เครื่องขัดแฮร์ไลน์ SUMO

SNG020

เครื่องเจียรไฟฟ้า High Class HI-100A

SNG021

เครื่องเจียร์ไฟฟ้า 4

SNG0137

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน 4

SNG0138

เครื่องขัดกระดาษทราย 6

SNG0139

เครื่องขัดกระดาษทราย4x24Fuji

SNG0140

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน 4

SNG0141

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน 4

SNG0142

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน 30x533mm.

SNG0143

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน maktec MT941 4

SNG0137

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน 4

SNG0138

เครื่องขัดกระดาษทราย 6

SNG0139

เครื่องขัดกระดาษทราย4x24Fuji

SNG0140

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน 4

SNG0141

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน 4

SNG0142

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน 30x533mm.

SNG0143

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน maktec MT941 4

SNG0144

เครื่องขัดเงา 7

SNG0145

เครื่องขัดเงา 7

SNG0146

เครื่องขัดแสตนเลส 4

SNG0147

เครื่องขัดหิน High Class Hokura HI-125 4

SNG0148

เครื่องเจียรไฟฟ้าขนาดเล็ก Skil 9620 4

SNG0149

เครื่องเจียรคอม้า Dongcheng 5

SNG0150

เครื่องเจียรคอม้า Makita 9105 5

SNG0151

เครื่องเจียรคอม้า OKURA 5

SNG0152

เครื่องตัดหินอ่อน 9815 skil

SNG0153

ไขควงไฟฟ้า Dongcheng 300W

SNG0154

เครื่องขัดกระดาษทราย 5นิ้ว maktec

SNG0155

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น 93x228mm. 160W

SNG0156

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น 114x140mm. 150W

SNG0157

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น 114x234mm. 520W

SNG0158

เครื่องขัดเงาและขัดกระดาษทราย 7นิ้ว 900W Kanto

SNG0159

เครื่องเจียรนัย+สายอ่อน OKURA BSG 135

SNG0160

เครื่องเจียรนัยปรับรอบ OKURA DERMEL

SNG0161

เครื่องเป่าลมร้อน 2000W Dongcheng

SNG0163

มอเตอร์หินเจียรสายอ่อน Tirawatiger

SNG0165

เลื่อยวงเดือน OKURA 5201N (10นิ้ว)

SNG0166

เลื่อยวงเดือน OKURA 5800AI (7นิ้ว)

SNG0167

เลื่อยวงเดือน OKURA 5900AL (9นิ้ว)

SNG0168

เลื่อยวงเดือน OKURA MT-580(7นิ้ว)

SNG0169

สว่านไฟฟ้า OKURA 6410

SNG0170

สว่านไฟฟ้า OKURA LG 6.5

SNG207

HIGH CLASS 9218BL เครื่องขัดเงา 7

SNG208

MAKITA 9218B เครื่องขัดเงา 180mm ( 7

SNG209

HIGH CLASS HI-6000 เครื่องขัดเงา 6” 405W 4500rpm

SNG211

HIGH CLASS HI-9227 เครื่องขัดเงา 7” 1200W 3000rpm

SNG210

MAKTEC MT921 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น 93x185mm 180W

SNG213

MAKTEC MT923 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น 92x185mm 180W

SNG214

BOSCH GEX 125-1AE เครื่องขัดกระดาษทรายเหวี่ยง 5

SNG215

TIGER TBD-46N เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน 4

SNG216

MAKTEC รุ่น MT110X กบไฟฟ้า 82mm(3-1/4

SNG217

HIGH CLASS N1900B กบไฟฟ้า 3

SNG218

OKURA กบไฟฟ้า 750W รุ่น 1100 AI (3

SNG220

MAKTEC รุ่น MT190 กบไฟฟ้า 82mm(3-1/4

SNG221

HIGH CLASS HI24-180B เครื่องเจียร 7” 2200W 7700rpm

SNG222

MAKTEC MT902 เครื่องเจียร์ไฟฟ้า 7

SNG226

เครื่องตัดเลื่อยวงเดือน Skil 5300

SNG227

เครื่องเจียรไฟฟ้าขนาดใหญ่ 7

SNG412

เครื่องขัดสแตนเลส 4

SNG481

เครื่องขัดเงา เครื่องขัดกระดาษทราย OKURA

SNG001

กระดาษทรายกลม 5

SNG007

กระดาษทรายขัดแห้ง ตรากระทิง 9

SNG010

กระดาษทรายน้ำ ตราเข็มทิศ 9

SNG011

กระดาษทรายน้ำ star world

SNG012

กระดาษทรายน้ำ 9

SNG015

ผ้าทรายสายพาน 10x330mm. สีเขียว (AZ)

SNG016

ผ้าทรายสายพาน 10x330mm. อลูมินัม(A)

SNG017

ผ้าทรายสายพาน 10x330mm. เม็ดทรายเซอร์โคเนีย(Z)

SNG0177

กระดาษทรายกลมเนื้อ Qsilver เบอร์ 80-600

SNG0178

กระดาษทรายกลม 5

SNG0179

กระดาษทรายกลมสีขาว AP35M 5

SNG0180

ผ้าทรายตรา SUMO

SNG0181

ผ้าทรายตราล้อบิน 9x11

SNG0182

ผ้าทรายสายพานเล็ก Silicon ผ้ากระทิง

SNG0183

กระดาษทรายกลม ไฟเบอร์ดิส 4

SNG0184

กระดาษทรายไฟเบอร์ดิส 5 นิ้ว

SNG0185

ผ้าทรายสายพานบากท่อ Y966TN สีฟ้า

SNG0186

กระดาษทรายกลม 4

SNG0187

กระดาษทรายกลมหลังไฟเบอร์ ตราแรดเหยียบโลก

SNG0188

กระดาษทรายขัดไม้ TYI 9

SNG0189

กระดาษทรายขัดแห้ง 9

SNG0190

กระดาษทรายขัดแห้ง 9x11 TYI

SNG0191

กระดาษทรายน้ำ 9

SNG0192

กระดาษทรายน้ำ 9x11 ตราเข็มทิศ

SNG0193

กระดาษทรายน้ำ TYI 9

SNG0194

ผ้าทรายหลังม่วง TYI 9

SNG0195

ผ้าทรายหลังม่วง 9

SNG0196

กระดาษทรายม้วน

SNG0197

ผ้าทรายม้วนแข็ง GXK51 12

SNG0198

ผ้าทรายม้วนนิ่ม JB-5

SNG0199

ผ้าทรายม้วน XA911 6

SNG0200

ผ้าทรายสายพาน 4

SNG0201

ผ้าทรายสายพาน 4

SNG0202

ผ้าทรายสายพาน 30x533mm.

SNG0203

ผ้าทรายสายพานบากท่อ 3M สีเขียว 577F

SNG0204

ผ้าทรายสายพานบากท่อ P977 สีแดง

SNG205

กระดาษทรายกลม Klingspor PS36 เม็ดทรายเซอร์โคเนีย

SNG228

กระดาษทรายกลม 5

SNG229

กระดาษทรายกลม ขัดไม้ ขัดเหล็ก

SNG233

ผ้าทรายแข็ง ขัดเหล็ก ขัดปูน ขัดไม้ 3

SNG234

ผ้าทรายสายพานเล็ก AWUKO SU42Y silicon Germany

SNG235

ผ้าทรายสายพานเล็ก KLINGSPOR CS912Y GERMANY

SNG236

ผ้าทรายสายพานเล็ก (สีฟ้าเซอร์โคเนีย) Y966 PACO

SNG238

ผ้าทรายสายพาน 10x330mm. (AZ) สีเขียว Sia 2820

SNG239

ผ้าทรายสายพาน 10x330mm. (AZ) สีเขียว ตรากระทิง

SNG245

ไขควงลม RY504 ขันสกรูเกลียวตลอด 4 มม.

SNG279

กระดาษทรายขัดแห้ง 9

SNG285

ผ้าทรายม้วนนิ่ม RJA 83F

SNG311

ผ้าทรายม้วนแกน 6มิล

SNG319

ผ้าทรายสายพานบากท่อ 4

SNG392

กระดาษทรายขัดแห้ง TOA NON-FILLING

SNG393

กระดาษทรายขัดน้ำ TOA TDCC

SNG395

ผ้าทรายสายพานบากท่อสีแดง VSM

SNG482

ผ้าทรายม้วนนิ่ม 82F 83F

ตัวหนีบกระจก

ตัวหนีบกระจกสแตนเลสเกรด 304

ล้อสแตนเลส

ล้อสแตนเลสเกรด304 3 นิ้ว ลัง 40 ตัว

SNG0120

จานทรายเรียงซ้อน BLACK SHEEP

SNG0168

จานทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน 4

SNG259

จานทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน 4

SNG260

จานทรายเรียงซ้อนหลังอ่อน 4

SNG479

จานทรายหลังแข็ง SUMO ฝาเหล็ก 4

SNG438

ตะไบ (นิโคลสัน ตราตะไบไขว้)

SNG439

ตะไบ นิโคลสันตราตะไบไขว้

SNG440

ตะไบ นิโคลสัน ตราตะไบไขว้

SNG450

ถุงมือยางไนโตร TONGA TGZ15

SNG450

ถุงมือยางไนโตร TONGA TGZ15

SNG451

ถุงมือยางธรรมชาติ TONGA TGNY15

SNG452

ถุงมือยางนีโอพรีน TONGA TGNP25

SNG453

ถุงมือยางไนโตรบางสีฟ้า ชนิดไม่มีแป้ง TONGA TGSOFT

SNG453

ถุงมือผ้าเคลือบยาง TONGA TG300

SNG454

ถุงมือไนล่อนเคลือบไนโตร TONGA TG370

SNG455

ถุงมือไนล่อนเคลือบโพลียูรีเทน TONGA PU1001

SNG418

ซิลิโคนคุณภาพสูง รุ่นไร้กรด ไร้กลิ่น Sparko N-192

SNG419

ซิลิโคนคุณภาพสูง รุ่นมีสารป้องกันเชื้อรา Sparko N-199

SNG420

อะคริลิคยาแนวคุณภาพสูง LEOPARD A-007 By Sparko

SNG421

พียู-โฟม เอนกประสงค์ SP-8001 Sparko

SNG422

กาวแทนปะเก็น Sparko SP2001/ SP2002 RTV Gasket Sealant

SNG432

ชุดถาดเครื่องมือ SATA

SNG433

ประแจแหวนเกียร์ข้างปากตาย SATA คุณภาพอเมริกา

SNG434

บ๊อกชุดด้ามฟรี Vortex SATA

SNG435

ชุดลูกบ๊อกและอุปกรณ์งานขัน SATA


วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

ส่งหลักฐานการโอนได้ที่  Email: sng.saingam@gmail.com  หรือ LINE ID:0954869229, 0954915885

     

 
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โรบินสัน สมุทรปราการ บจก.ทรายงาม 194 921-7-20007-1 ออมทรัพย์
ธ. ทหารไทย จำกัด (มหาชน) โรบินสัน สมุทรปราการ บจก.ทรายงาม 194 148-1-05518-2 กระแสรายวัน
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โรบินสัน สมุทรปราการ บจก.ทรายงาม 194 421-085418-8 ออมทรัพย์

ติดต่อเรา

รายละเอียด

บริษัท ทรายงาม 194 จำกัด
19/4 ม.5 ต.แพรกษาใหม่
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

: 02-1021800, 0954869229 , 0954915885

: 02-1021801

: sng.saingam@gmail.com

: เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 8.30 น. - 17.30 น.