สินค้า / บริการ

SNG0190

ลวดเชื่อมทังสเตน

SNG0191

ลวดเชื่อมมิกซีโอทูเหล็ก MW Co2 ER70S-6

SNG0193

ลวดเติมอาร์กอนเหล็ก MW ER70S-6

SNG0194

ลวดเชื่อมมิกซีโอทู อลูมิเนียม MW

SNG0195

ลวดเชื่อมฟลัคคอร์เหล็ก MW E71T1

SNG275

กระจกอ๊อกดำ

SNG282

อะไหล่หัวเชื่อม SG-51

SNG283

ลวดเชื่อมสแตนเลส Gemini 308L

SNG330

ลวดเชื่อมไฟฟ้า E6013 YAWATA FT-51

SNG331

ลวดเชื่อมไฟฟ้าแรงสูง E7016 YAWATA L-55

SNG332

ลวดเชื่อมไฟฟ้า YAWATA E7018

SNG333

ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า AWS. E307-16 YAWATA

SNG334

ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า AWS. E308L-16 YAWATA

SNG335

ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า YAWATA E309L-16

SNG336

ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า YAWATA E310-16

SNG337

ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า YAWATA E316L-16

SNG338

ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า YAWATA E312-16

SNG339

ลวดเชื่อมเหล็กหล่อไฟฟ้า YAWATA NI-55

SNG340

ลวดเชื่อมเหล็กหล่อไฟฟ้า YAWATA NI-98

SNG341

ลวดเชื่อมเซาะร่องไฟฟ้า YAWATA Chamfertrode

SNG342

ลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง YAWATA H-250C

SNG343

ลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง YAWATA H-350C

SNG344

ลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง YAWATA H-450R

SNG345

ลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง YAWATA H-600

SNG346

ลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง YAWATA V-1000

SNG347

โกเบกล่องขาว KOBE-30

SNG348

โกเบกล่องแดง KOBE RB-26

SNG349

ลวดเชื่อมไฟฟ้าแรงดึงสูง โกเบ LB-52 (E7016)

SNG350

ลวดเชื่อมไฟฟ้าแรงดึงสูงโกเบ KOBE LH-2000 (E7016)

SNG351

ลวดเชื่อมไฟฟ้าแรงดึงสูง โกเบ KOBE LB-52U (E7016)

SNG352

ลวดเชื่อมไฟฟ้า E7018 KOBE LB-52-18

SNG353

ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า KOBE E308L-17

SNG354

ลวดเชื่อมไฟฟ้าเหล็กแข็ง SUMO L-58 E7016

SNG355

ลวดเชื่อมเกาจ์คาร์บอน ARCTECH

SNG356

ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า ARCTECH E308L-16 ลังขาว

SNG357

ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า ARCTECH E308L-16 (EXTRA)

SNG358

ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า ARCTECH E309L-16

SNG360

ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า ARCTECH E316L-16

SNG361

ลวดเชื่อมเหล็อหล่อไฟฟ้า ARCTECH NI-55

SNG362

ลวดเชื่อมเหล็กหล่อไฟฟ้า ARCTECH NI-98

SNG363

ลวดเซาะร่องไฟฟ้า ARCTECH

SNG364

ลวดเชื่อมไฟฟ้า จัสมิน JASMIN E6013

SNG365

ลวดเชื่อมไฟฟ้า ลินคอน LINCOLN 6013D

SNG366

ลวดเชื่อมไฟฟ้าแรงดึงสูง ลินคอน LINCOLN 7016

SNG367

ลวดเชื่อมเกาท์จิ้ง MW gouging

SNG368

ลวดเชื่อมแก๊ส

SNG370

ลวดเชื่อมอาร์กอนสแตนเลส MW ER316L

SNG371

ลวดเชื่อมอาร์กอนสแตนเลส ARCTECH

SNG372

ลวดเชื่ีอมอาร์กอนสแตนเลส KOBE TGS-308L

SNG373

ลวดเชื่อมอาร์กอนสแตนเลส KOBE TGS-309L

SNG374

ลวดเชื่อมอาร์กอนสแตนเลส KOBE TGS-316L

SNG375

ลวดเชื่อมอาร์กอนเหล็ก KOBE TGS-50 ER70S-G

SNG376

ลวดเชื่อมอาร์กอนเหล็ก KOBE TGS-51T ER70S-6

SNG377

ลวดเชื่อมอาร์กอนเหล็ก ARCTECH ER70S-6

SNG378

ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า ARCTECH ลังแดง E308L-16

SNG379

ลวดเชื่อมอาร์กอนอลูมิเนียม ARCTECH

SNG380

ลวดเชื่อมมิกซีโอทูเหล็ก ARCTECH AT50-6 ER70S-6

SNG381

ลวดเชื่อมมิกซีโอทูเหล็ก ฮุนได SM-70 ER70S-6

SNG382

ลวดเชื่อมฟลักซ์อคอร์เหล็ก ฮุนได SF-71

SNG383

ลวดเชื่อมมิกซีโอทูเหล็ก ลินคอน LINCOLN Merit S6

SNG384

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์เหล็ก ลินคอน LINCOLN LW-71 E71T-1C

SNG385

ลวดเชื่อมมิกซีโอทูเหล็ก KOBE MG-51T ER70S-6

SNG386

ลวดเชื่อมมิกซีโอทูอลูมิเนียม ARCTECH

SNG387

ลวดเชื่อมมิกซีโอทูสแตนเลส ARCTECH

SNG388

ลวดเชื่อมมิกซึโอทูสแตนเลส MW

SNG389

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์เหล็ก ARCTECH E71T-1

SNG390

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ เซนต์อีเกิล (SAINT EAGLE) SQJ501

SNG391

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์สแตนเลส ฮุนได HYUNDAI

SNG461

ลวดเชื่อมฟรัคคอร์เหล็ก TEMO

SNG480

ลวดเชื่อมอาร์กอนเหล็ก SUMO TG-50T


วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

ส่งหลักฐานการโอนได้ที่  Email: sng.saingam@gmail.com  หรือ LINE ID:0954869229, 0954915885

     

 
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โรบินสัน สมุทรปราการ บจก.ทรายงาม 194 921-7-20007-1 ออมทรัพย์
ธ. ทหารไทย จำกัด (มหาชน) โรบินสัน สมุทรปราการ บจก.ทรายงาม 194 148-1-05518-2 กระแสรายวัน
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โรบินสัน สมุทรปราการ บจก.ทรายงาม 194 421-085418-8 ออมทรัพย์

ติดต่อเรา

รายละเอียด

บริษัท ทรายงาม 194 จำกัด
19/4 ม.5 ต.แพรกษาใหม่
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

: 02-1021800, 0954869229 , 0954915885

: 02-1021801

: sng.saingam@gmail.com

: เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 8.30 น. - 17.30 น.